www.zhnq.net > 涨价的涨多音字组词

涨价的涨多音字组词

高涨 gāo zhǎng 水涨船高 shuǐ zhǎng chuán gāo 涨红 zhàng hóng 涨潮 zhǎng cháo 涨价 zhǎng jià 上涨 shàng zhǎng 涨落 zhǎng luò 暴涨 bào zhǎng 涨水 zhǎng shuǐ 澎涨 péng zhǎng 膨涨 péng zhǎng 看涨 kàn zhǎng 涨海 zhǎng hǎi 涨痕 zhǎng hén

涨的多音字组词:【1】高涨 gāo zhǎng 水涨船高 shuǐ zhǎng chuán gāo 涨潮 zhǎng cháo 涨价 zhǎng jià 上涨 shàng zhǎng 【2】涨溢 zhàng yì 涨红 zhàng hóng希望能帮到你,望采纳,谢谢加油!

涨 zhǎng 涨潮,涨价 zhàng 涨红

zhǎng 【部首】氵 【释义】①水位上升:涨潮|水涨船高|河水涨了.②物价提高:涨价|物价飞涨. 关于这个字的更多的信息: 涨 形声.从水,张声.本义:水上升 同本义 江涨柴门外,儿童报急流.——唐??杜甫《江涨》 冰入春风涨御沟

zhǎng]1.[动] 上升;提高:~潮|物价上~|水~船高 [zhàng]1.[动] 物体吸收液体后体积增大:

涨 [zhàbaing] 涨红 zhàng hóng 突然变为红涨(例如脸色),尤指羞红 脸上火辣辣地涨红并否认一切 涨 [zhǎdung] 涨潮 zhǎng cháo [flood tide] 指海洋水zhi面因受月球和太阳引力作用而定时上升,在潮汐循环中,自低dao潮至其后一个高潮的潮位

基本字义涨(涨)zhǎng(ㄓㄤˇ)1、水量增加,水面高起来:涨潮.涨落.涨水.河水暴涨.2、价格提高:涨价.涨钱.物价飞涨.其他字义涨(涨)zhàng(ㄓㄤ)1、体积增大:豆子泡涨了.2、他涨红了脸.3、多出来:涨出十块钱.

Zhǎng涨潮zhàng涨红

号hao(第二声):号呼、怒号、号泣、号噪、号踯、号佛、号叫、号丧、号啕、号hao(第四声)号令,号召、号码、号称、号外、号角、号子、号脉、号头1、高涨 gāo zhǎng 水涨船高 shuǐ zhǎng chuán gāo 涨潮 zhǎng cháo 涨价 zhǎng jià 上涨 shàng zhǎng 2、涨溢 zhàng yì 涨红 zhàng hóng

高涨 gāo zhǎng 水涨船高 shuǐ zhǎng chuán gāo 涨潮 zhǎng cháo 涨价 zhǎng jià 上涨 shàng zhǎng 涨溢 zhàng yì 涨红 zhàng hóng

网站地图

All rights reserved Powered by www.zhnq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.zhnq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com